ព្រលឹមឡេីងស្លាប់បាត់ដូចពាក្យគេពោលថា «ស្រវឹងផ្ដាំស្លាប់»

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Share 10
#KBNShow